Creating
 

Software ontwikkeling

In 1989 begonnen wij met het ontwikkelen van maatwerksoftware, in de vroege jaren 90 leverden we onze eerste internet applicaties op. In de loop der jaren hebben we honderden maatwerkoplossingen mogen realiseren voor onze opdrachtgevers. Sinds 2010 zien we weer een sterke toename in de vraag naar maatwerkoplossingen. In een aantal gevallen omdat er geen standaard software voorhanden is of omdat de beschikbare standaardoplossingen niet voldoen voor onze relaties. Steeds vaker omdat na overstappen naar een standaard ERP oplossing in de praktijk niet de oplossing blijkt of dat door toepassing van een standaard ERP oplossingen organisaties merken dat ze te veel beginnen te lijken op hun collega’s in de markt die hetzelfde systeem gebruiken. Vooral de wens tot het creëren van een eigen gezicht en het betrekken van klanten en/of leveranciers in de processen zijn veelgehoorde motivaties. We zien dan ook veel klanten van het eerste uur terugkomen met de vraag om samen met hen “iets nieuws” te bedenken. 

Unieke methodiek
In 1989 startte Frans Princen Princen group. Hij ontwikkelde toen al vijf jaar maatwerksoftware op basis van de Rapid Application Development (RAD) methode. Simpel gezegd komt het hierop neer dat je samen met de opdrachtgever in een open omgeving in een paar stappen de nieuwe software ontwikkelt. Dat kan zo eenvoudig omdat er een grote bibliotheek aan standaard oplossingen beschikbaar is zo‘n 1400 modules, vergelijkbaar met legosteentjes. Met behulp van deze steentjes bouw je een model of prototype van de uiteindelijk gewenste software (de steentjes passen, net als legosteentjes op elkaar). Het prototype wordt getest door de ontwikkelaars en de eindgebruikers waarna meestal één, soms twee “aanpasrondes” nodig zijn om het uiteindelijke eindproduct neer te zetten. In feite ontwerpen en bouwen we tegelijkertijd. Deze methode (de prototyping methodiek) levert in meer dan 80 % van de projecten een kostenbesparing op ten opzichte van kostprijscalculaties die gemaakt zijn op basis van de “architectuurroute”. Hierbij wordt het ontwerp eerst volledig “op de tekentafel” gemaakt en beschreven in een aantal documenten voordat de ontwikkelaar aan de slag gaat. De architectuurroute wordt door ons in zo’n 30 % van de projecten gehanteerd wat dus betekent dat we in 70% gebruik maken van de prototyping route. Omdat de legosteentjes generiek zijn en centraal onderhouden worden scheelt dat natuurlijk ook in de onderhoudskosten van de systemen. 

Om te kunnen werken met de prototyping route heb je niet voldoende aan alleen goede programmeurs. Dat is waarom bij Princen group met name ontwikkelaars werken die naast een goede opleiding tot software ontwikkelaar ook een bedrijfskundige achtergrond hebben en vooral niet te vergeten een flink aantal jaren ervaring in diverse branches.

Met ruim 25 jaar ervaring in deze vorm van software ontwikkeling waarbij vele klanten van het eerste uur nog steeds klant zijn weten we in ieder geval zeker dat organisaties met Princen group oplossingen aantoonbaar een streepje voor hebben in hun branche.